Monday, October 21, 2013

In a quarrel | Trong một lần sinh sự

Chincherinchee, photo by Trinh Nguyen


In a quarrel

for my friend and my tutor Clint Caward

I am writing
about communicating something
It’s not significant if I am the greatly gifted
It’s not relevant if I am thoroughly and professionally trained
I don’t care if it might resonate and linger
Kind of not for anything?

Isn’t that my initial thoughts are amazing?
Probably not!
Isn’t that what I want to say in the first place are important?
Not sure!
Although I don’t always know what I want to say
Me neither!
But let me
stay in the moment

Let me stay in the moment
You don’t get locked in to do that!
I could make things different
since we all born artists
That nonsense!

Do you remember the moment you started to lie?
Mom, I met an alien on my way school
Dad, I had been changed into an elephant this morning
That moment you artist awoke  
Kidding!

I am
just writing
and responsible for what I started

Isn’t that my initial thoughts are amazing?
Going a little nuts!
Isn’t that what I want to say in the first place are important?
Such a moment!
Although most of the time I don’t know what I want to say...
Now trending
#untitled
#weird
#void

Isn’t that my initial thoughts are amazing?
Don’t let lots of thoughts cross your mind
Isn’t that what I want to say in the first place are important?
Don’t let artistic devil creeps in your soul
Although most of the time I don’t know what I want to say...  
Don’t hold back

I am
having multiple identities
staying in the moment
just writing
and about communicating something.

Sydney, 09.2013
Tú Trinh


Chincherinchee


Trong một lần sinh sự 

tặng Clint Caward, vừa là bạn vừa là gia sư của tôi

Tôi đang viết,
để truyền đi một thứ gì đó
Chuyện tôi có thứ năng khiếu trời ban hay không, chẳng quan trọng
Chuyện tôi có được đào tạo bài bản hay không, chẳng liên quan
Tôi cũng không quan tâm liệu những điều tôi viết có gây nên ngân vang âm vọng
Ủa, chẳng để làm gì cả à?

Không phải những khởi nghĩ của tôi khá hay ho sao?
Có lẽ không!
Không phải những gì tôi muốn nói liền đây mang đầy ý nghĩa sao?
Không chắc đâu!
Mặc dù tôi không bao giờ biết mình muốn nói gì
Tôi cũng chẳng biết!
Nhưng hãy để tôi
cư trú trong hiện tại này

Hãy để tôi cư trú trong thứ hiện tại này
Bạn không bị nhốt lại khi làm thế!
Tôi có thể tạo ra sự khác biệt cho nhiều điều lắm
vì tất cả chúng ta vốn sinh ra là những nghệ sĩ
Nói nhảm!

Bạn có nhớ cái giây phút bạn bắt đầu nói dối không?
Mẹ ơi, con gặp một người ngoài hành tinh trên đường đến trường
Ba ơi, sáng nay con bị biến thành một con voi
Khoảnh khắc đó người nghệ sĩ trong bạn thức giấc
Nói đùa à?

Tôi đang
chỉ viết thôi
và chịu trách nhiệm trước những gì mình khởi sự

Không phải những khởi nghĩ của tôi khá hay ho sao?
Có chút điên loạn!
Không phải những gì tôi muốn nói liền đây mang đầy ý nghĩa sao?
Loé sáng!
Mặc dù phần lớn thời gian tôi không biết mình muốn nói gì
Xu hướng ngày nay là
#untitled (không tựa)
#weird (kì dị)
#void (trống rỗng)

Không phải những khởi nghĩ của tôi khá hay ho sao?
Đừng để quá nhiều cân nhắc chi phối đầu óc bạn
Không phải những gì tôi muốn nói liền đây mang đầy ý nghĩa sao?
Đừng để quỷ dữ của sáng tạo xâm nhập tâm hồn bạn
Mặc dù phần lớn thời gian tôi không biết mình muốn nói gì
Đừng kềm nén

Tôi đang
mang trong mình nhiều căn tính
cư trú trong hiện tại
chỉ viết thôi
để truyền đi một điều gì đó.

Sydney, 09.2013
Tú Trinh 

Sunday, October 6, 2013

Đôi co với Thiện

Ageing geranium. Photo by Trinh Nguyen


Viết là đi xuyên thời gian. Hôm nay một ngày như hôm qua của tháng 4. Tôi cũng không tìm thấy được mặt trời, mặt trời Sydney đắp mền ngủ. Trong lạnh lẽo cuối thu, tôi cuối tháng và tôi chạy trốn. 

Tôi còn rất nhiều lúc cần nhìn lên trời. Tôi còn những mảnh ý nghĩ vụn như mây trời trôi dạt, hoá mưa rồi lại lần nữa thành mây. Thiện chia cho tôi với, một chút kiêu ngạo vô biên đó. Để tôi đứng thẳng như cột đá linh thiêng của người thổ dân mà làm người chờ mặt trời mỗi sáng.
Tôi mang đôi giày cũ. Tôi đứng giữa con đường không tên trong tiềm thức.
Tôi đóng cửa tháng 1, tôi chốt chặn tháng 2, tôi làm ngơ tháng 3 và tôi hoảng loạn tháng 4.
K. ơi, R. ơi, L. ơi, P. ơi, tôi là ai?
Đến nỗi tôi không có được một hố thẳm đìu hiu mà trú ngụ.

Thiện = Phạm Công Thiện
 K. = Keats
 R. = Rimbaud
 L. = Lorca
 P. = Paz
 Tôi = Tú Trinh
 Tôi đi lạc và tôi ngồi đó
 giữa những bàn ghế trắng
dưới những cây dù trắng
 quanh tiếng thở than của đài nước
trong thứ ánh sáng xanh hắt ra từ hốc mắt
 tôi vẫn đi lạc và tôi vẫn ngồi đó.

 Tú Trinh
 Glebe, 04.2013