Monday, September 23, 2013

At the moment I believe | Trong khoảnh khắc này tôi tin

Photo by Trinh Nguyen 2009


At the moment I believe 

... men and women can be friends
... boys and girls can be friends
... I was an orange tree in my past life
... then I rode a broom stick
... and I drank the moon.

 Trong khoảnh khắc này tôi tin 

 ... đàn ông và đàn bà có thể trở thành bạn bè
 ... con gái con trai có thể trở thành bè bạn
 ... kiếp trước tôi là một cây cam
 ... rồi tôi cưỡi chổi
 ... và tôi đã uống cạn mặt trăng.

 Sydney 09.2013
 Tú Trinh 

Monday, September 16, 2013

Wisteria from the sky - Hoa tử đằng từ trời 2013

Wisteria from the sky, photos by Trinh Nguyen


wisteria plumes
sweep the earth, and soon
the rains will fall
(Masaoka Shiki ) 


những chùm tử đằng
quét qua trái đất và sớm thôi
mưa rơi 
(Masaoka Shiki - bản dịch của Tú Trinh) 

like cascade like lantern  
như thác lũ như đèn lồng


Wisteria from the sky


Wisteria - a color from the memory


Wisteria - lantern


Wisteria - fading out


Wisteria


Wisteria - cascade


Wisteria - from the memory


Hoa chụp ở nhà chị Lệ Mai và anh Phạm Quang Tuấn, Lansvale, 09/2013