Monday, January 30, 2006

Đi trong mùa xanh…

1/2006

thì em hát
bát ngát ngày chim én
thả giọng xanh lên biêng biếc mây trời
đường ngôi rẽ nhánh cong mượt nắng mới
có người thầm khảy đàn bằng nhịp hân hoan

thì em khóc
điệu rock đêm nhịp lạ
rơi giọt xanh đất bung lộc nõn nà
phím “nỗi buồn” ngân lên và niềm tin đầy lại
dọn trái tim đón chính mình và bè bạn ngày mai

dọn cho nhau một bình minh xanh vốc cỏ
mừng con châu chấu bé bỏng kịp quay mặt phía hồn nhiên
dẫu biết tâm mặt trời sẽ là vực gió...

và nắng,
và mưa,
và bình yên,
và sóng …

chào xuân nhé, phố thơm mùa tóc mỏng
nói, cười ngoan chúm chím tuổi trên vai hồng

Tú Trinh