Saturday, June 1, 2002

bé con và mặt trời

Phan Rang 06/2002

con đường này dẫn tới lênh đênh
chiếc thuyền thúng tròng trành biển sớm
trơ cánh tay mảnh khảnh những bé con xóm vạn chài
cố vươn tới mặt trời
vì truyền thuyết rằng mặt trời dấu nhiều điều bí ẩn
bơi
chèo
mải miết
bé con biết mặt trời xa vợi

tuổi bé con đếm bằng chuỗi lần lắc thúng
tuổi bé con đếm bằng mỗi mùa mưa nắng bão giông chiếc thúng xoay mòng
tuổi bé con đếm bằng lún sâu những bước chân trụ cát
bao giờ bé con bằng tuổi mặt trời ?

chiếc thuyền thúng cứ xoay mòng khúc quanh biển sớm
ra đi và trở về cùng một bến bờ quen
mặt trời vẫn xa
bí ẩn đổi bằng cá tôm lít nhít
bằng làn da sạm đen
bằng vệt u bàn tay già hơn tuổi

mỗi bé con đâu có quá nhiều bình minh
và bí ẩn mặt trời chỉ còn trong chuyện kể
lớp bé con sau tiếp cánh tay nhỏ xíu bơi thúng về phía mặt trời

lênh đênh truyền đời
lênh đênh không thoát khỏi khúc quanh biển sớm
chật chội suốt thời bé con trụ chân kéo lưới rùng
sao lưới nổi mặt trời?

mỗi bé con đi tìm bí ẩn mặt trời
bé con ước mơ mỗi ngày đều có mặt trời

Tú Trinh