Saturday, June 28, 2003

Hò hẹn với dạ thưa

6/2003

Cả tháng sáu email gào lên: Huế!
Mãnh liệt chi O, Huế vốn thâm trầm
Cứ len lén nhớ ngọt chùm hoa khế
Điệu nam bằng tha thiết một lần thăm

Sóng Hương Giang vỗ ngọt lừ răng rứa
Rường cột thâm cung nạm ngọc thời gian
Đụn rơm mùa này thẹn thùng nhớ lửa
Thắp dáng O lồng lộng đồi Thiên An

Đêm mái Huế cong trời vòm cổ kính
Phố mòn chân răng lạc một trầm tư
Để mặc tuổi thơ hẹn hò mắt ướt
Quán cóc quen chừ lạ lẫm, dường như…

Cỏ cố đô còn ríu ran lễ hội
Tiếng chuông chiều ngân khuyết chút bình yên
Nắng bao dung
Thâm trầm về tắm gội
Lãng đãng sương chưa kịp ngâu mưa hiền

Message gửi O chần chừ tạ lỗi
Hẹn sang thu Huế đón lời dạ thưa!

Tú Trinh

Link