Sunday, February 1, 2009

Bài thơ xanh lá cây


gửi người nghệ sỹ ôm đàn hát chuyện niên thiếu trong đêm:
xanh lá cây, ta yêu mi xanh lá cây

khổ thơ thứ nhất


khổ thơ thứ hai


hết.

Tú Trinh
01.2009